نبض عشق

منو بکش سمت خودت
هوای تو مستم کنه
محاله باتو عاشقی
یه لحظه هم خستم کنه
آخه چشات چی داره که
منو یه عمره کشتَتم
چه کاری کردی بادلم
که اینطوری وابستَتم

دلم به توگرمه فقط
نمی کنم دل که اَزت
تونبض این عشقی و
من هواتو دارم تااَبد
چشات دلم رو می بره
اصلا فرق داری باهمه
یه جاتوکنج اون دلت
بدون فقط جای منه

یه آرامشی تو چشات
منو می گیره از خودم
ببین چقد عاشقتم
همون که میخواستی شدم
کنارتو این زندگی
یه جوره خاصیه برام
نفس نفس باهاتمو
بدون تو خیسه چشام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110268کپی شد!
518