بالا بلندِ من

بالا بلند من؛ دنیا بدون تو، همبستر مرگِ تصویرم از پاییز، رقصِ غم انگیزِ افتادنِ برگِ

بالا بلندِ من؛ دنیا بدون تو، جای قشنگی نیست

بی روح و دل مرده س پرواز پروانه، وقتی که رنگی نیست

بالا بلند من؛ دنیا بدون تو، همبستر مرگِ

تصویرم از پاییز، رقصِ غم انگیزِ افتادنِ برگِ

ای سهمّ من از عشق، فکرِ نبود تو،رعشه به تن میزد

عقلِ پر از منطق، منطق نمیفهمید،طعنه به من میزد

ای خودپسندِ من،در عالمِ این مرد،بی مثل و مانندی

زیباترین تصویر، از عشق بر رویِ بومِ هنرمندی

بالا بلندِ من؛ دیروز و امروزم بویِ تو رو میده

فردا رو زیبا کن واسه کویری که بارونِ عشق دیده

بالا بلند من؛ باید یکی باشه تقدیرِ من با تو

من مردِ این راهم، تقدیرو میسازم، قد میکشم تا تو

323
۱