ترانه

ترانه

تو دیری برای من دیر تر
نگفتم تو دنیای من پا نذار
اگه حکم تقدیر ما این شده
نرو، مرد تنها رو تنها نذار
.
به سال های رفته جوابی بده
نپرس و نگو که تو پیر اومدی
تو تاریخ، گشتم که پیدات کنم
تو اینده بودی تو دیر اومدی
.
برای دلم که دیگه دور نیست
خیال می کنم پیره این رابطه
قدم میزنم با تو تا هر کجا
بدونی که از عشقه نه عادته
.
برا غرق تو‌ خاطرات خودم
به روزای تقویم سرک می کشم
برای رسیدن به تو این دفعه
همه زندگیمو عقب می کشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: