بهار(کودکانه)

خبر خبر بچه ها    رسیده فصل دیدار

بهارخانوم اومده     با یه لباس گلدار

 

پاشیده روو دامنش   گلای رنگی رنگی

سبزه لباس تنش     عجب فصل قشنگی

 

صدای خندش میاد   توی حیاط خونه

توو باغ ودشت وصحرا     ابراشو میچلونه

 

مثل یه بچه ی خوب    بشین کنار بهار

توو گلدون روی میز   یه دسته ی گل بذار

 

 

https://www.academytaraneh.com/110176کپی شد!
969
۱