نصیب

تا کی نصیب ِدل ِمن باشه از عشق ،دوری و پریشونی

تا کی نصیب ِدل ِمن باشه

از عشق دوری و پریشونی

من باز می سوزم و می سازم

تو باز می بینی و می مونی

 

شاید توئی که دل می سوزونی

جایی  دلت  پیش ِ یکی   گیره

شاید   برای ِ اون    پریشونی

دلت  همیشه  از  همه  سیره

 

دلداده  و  عاشقو   دیوونه

شاید  برای  تو  فراوونه

بهتر از هر کسی تو  می دونی

برای   منی  یکی  یه  دونه

 

تا  کی    برای  خاطر ِنازت

چیزی به اسم ِ دل ِزارم نیست

تا کی دلو  چیزی  نمی دونی

این دل ، مگه دل ِ یه آدم نیست

https://www.academytaraneh.com/110124کپی شد!
280