واسه چی برگشتی؟!

(این ترانه براساس ملودی ذهنی نوشته شده)

یادته وقتی داشتی میرفتی

بااشکام گفتم دلت میبازه

خیلی دیر فهمیدی هیچکسی

به جز من بادلت نمیسازه

 

بهت گفته بودم اگه رفتی

دیگه هیچ وقت سعی نکن برگردی

پس دیگه نگوعوض شدی

نپرس چرا بی رحمی و سردی

 

واسه چی باز دوباره برگشتی؟!

حالا چجوری بازم عاشق شم؟!

اصن(اصلا)میفهمی چی ازم میخوای

چجوری اون آدم سابق شم؟!

 

مگه من ازت خواستم برگردی

که اینقد توقعاتت بالاس

حالا این منم که نمیخوامت

دیگه برو وقتش همین حالاس

 

برگشتی وسردردام شروع شد

میبینی هنوز تنم بی جونه

تنهاییم منو قرص سردردم

که جات واسم لالایی میخونه

 

واسه چی باز دوباره برگشتی؟!

حالا چجوری بازم عاشق شم؟!

اصن(اصلا)میفهمی چی ازم میخوای

چجوری اون آدم سابق شم؟!

 

مگه من ازت خواستم برگردی

که اینقد توقعاتت بالاس

حالا این منم که نمیخوامت

دیگه برو وقتش همین حالاس…

 

 

 

 

 

 

417
۱