تو عشقی

یه ترانه قدیمی

میخواستم که تو رو دوست داشته باشم
نفهمیدم و حسم عاشقی شد
بگو با من چیکار کردی با دنیام
که عشق تو تموم زندگی شد
میخواستم که تو رو دوست داشته باشم
نمیدونم چرا بیشتر از این شد
فقط خواستم که همراه تو باشم
تموم ارزوی من همین شد
اگه گفتم که حسی بین ما نیست
دروغ گفتم یه حسی تو دل ماست
اگه گفتم که عشقی تو دلم نیست
دروغ گفتم عزیزم عشق اینجاست
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
تو عشق و توی تقدیرم نوشتی
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
واسه من تو خود خود بهشتی
قرارم این نبود عاشق بشم باز
قرارم این نبود که دل ببازم
ولی حالا تو اوج عشق و احساس
میخوام ایندمو با تو بسازم
همه دنیا اگه تنهات بذارن
بدون منم که دستاتو میگیرم
همه دنیا اگه تنهات بذارن
منم که اخرش با تو میمیرم
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
تو عشق و توی تقدیرم نوشتی
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
برای قلب من خود بهشتی
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
تو عشق و توی تقدیرم نوشتی
تو عشقی تو عشقی تو عشقی
برای قلب من خود بهشتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109962کپی شد!
398
۱