ترانه

دنیای‌دلقکها

نگو که حرف آزادی برامون نردبون میشه زیادی فکرشم کردن برامون نرخ جون میشه

نگو که حرف آزادی

برامون نردبون میشه

زیادی فکرشم کردن

برامون نرخ جون میشه

 

همیشه یاد مادادن

یکی هس مارو میبینه

غم شادیه رو دوشم

چه بی اندازه سنگینه

 

ببین دنیای دلقکها

همیشه ازدرون پوچه

دلش میخواد اما نیس

جای فریاد توو کوچه

 

صداشو توو خودش سر داد

داره غم باد می گیره

میون این همه فریاد

سکوتو یاد می گیره

 

به دنبال حقیقت باش

حقیقت هم ته چاهه

بهت راهو غلط گفتن

همین بی راهه ها راهه

 

سرت روی زمین باشه

نه روی شونه ی دیوار

به دیوار اعتمادنیس

که میشه رو سرت آوار

 

خدا توی اتاق من

نشسته کنج ویرونه

همیشه سخت غمگینه

همیشه ورد می خونه

 

از آزادی نگو دیگه

که فردا نون گرون میشه

ازاون فردای خوبی که

نصیب دیگرون میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: