سالهاست

سالهاست

كاش ميشد به عقب برگردم كاش ميشد كه تو هم برگردي و دوباره عشق را از اغاز كاش از نو تو شروع ميكردي

سالهاست عاشق کسی نیستم
سالهاست با خودم سفر میرم
وقت رسیدن به مقصد را
سالهاست به خودم خبر میدم
سالهاست کادوی تولد من
یک پیام بلند تکراریست
که برای خود انتخاب کردم
سالهاست این برای من کافیست
شرح داستان زندگی مرا
همه ی مردم شهر میدانند
بس که رخسار من پریشان است
همه من را مریض میدانند
کاش میشد به عقب برگردم
کاش میشد که تو هم برگردی
و دوباره عشق را از اغاز
کاش از نو تو شروع میکردی
و من اینبار خوب میدانم
که چگونه به تو عاشق بشوم
که چگونه مثل تو بی احساس
از میان خاطرات رد بشوم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109795کپی شد!
544
۱