بگیر دستامو

بگیر دستامو محکم تر

بگیر دستامو محکم تر - بگو تا آخرش هستی چقد خوبه که تو دنیام - تو با این عشق همدستی تو با لبخند شیرینت - یخ قلبم رو آب کردی چقد خوبه که تو دنیا - تو من رو انتخاب کردی نگاه ما به همدیگه - تو این لحظه گره خورده ببین هوش و حواسم رو - چشای روشنت برده نفسهات عطر بارونه - که پیچیده تو این خونه می دونم یاد لبخندت - با من یک عمر می مونه بگیر دستامو محکم تر - بهم حس غرور میدی تو یه آرامش محض رو - به این دیوونه بخشیدی رسیدیم ما به هم آخر - با هر مشکل با هر سختی کنارم تا ابد باش و بذار تکمیل شه خوشبختی نگاه ما به همدیگه - تو این لحظه گره خورده ببین هوش و حواسم رو - چشای روشنت برده نفسهات عطر بارونه - که پیچیده تو این خونه می دونم یاد لبخندت - با من یک عمر می مونه #سامان_علینژادیان

بگیر دستامو محکم تر – بگو تا آخرش هستی
چقد خوبه که تو دنیام – تو با این عشق همدستی
تو با لبخند شیرینت – یخ قلبم رو آب کردی
چقد خوبه که تو دنیا – تو من رو انتخاب کردی

نگاه ما به همدیگه – تو این لحظه گره خورده
ببین هوش و حواسم رو – چشای روشنت برده
نفسهات عطر بارونه – که پیچیده تو این خونه
می دونم یاد لبخندت – با من یک عمر می مونه

بگیر دستامو محکم تر – بهم حس غرور میدی
تو یه آرامش محض رو – به این دیوونه بخشیدی
رسیدیم ما به هم آخر – با هر مشکل با هر سختی
کنارم تا ابد باش و بذار تکمیل شه خوشبختی

نگاه ما به همدیگه – تو این لحظه گره خورده
ببین هوش و حواسم رو – چشای روشنت برده
نفسهات عطر بارونه – که پیچیده تو این خونه
می دونم یاد لبخندت – با من یک عمر می مونه

#سامان_علینژادیان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109784کپی شد!
415