من را دریاب

من را دریاب

قلبم از قافیه بیرون زده من را دریاب
جای اشک چشم ترم خون زده من را دریاب
زندگی راه گلو هیچ، نفس را بسته
شده ام لیلی مجنون زده من را دریاب
اشک میریزی و من خون به دلم میریزم
شده ام کلبه ی محزون زده من را دریاب
بر دلم زخم عجیبی است خودم می دانم
شده ام آدم طاعون زده من را دریاب
زندگی جرم بزرگی است برایم ،بگذر
شده ام مجرم قانون زده من را دریاب

از این نویسنده بیشتر بخوانید: