به توان آسمان

به توان آسمان

معلولیت محدودیت نیست

معلولم، اما کی گفته
که ضعیف و ناتوونم
زیر سایه ی خدام و
به توان آسمونم

ویلچر کهنه و خسته
عینک و عصا سفیدم
نمیشه مانع و سدی
آخه من پر از امیدم

مثل تو نمیشم، اما
من خودم، یه حرف تازه م
با همین ضعفای جسمی
دنیامو، خودم می سازم

نمی خوام، دلسوزی تونو
حتی یاری یا حمایت
رو پای خودم می ایستم
باورم کنین، جماعت

باورم اینه همیشه
که باید بشه، می تونم
زیر سایه ی خدام و
به توان آسمونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109696کپی شد!
253