دیوار

دورتو دیوار میکشم
نه این که زندونی بشی
نه این که اینجوری تورو
دورت کنم از همه چی

دیوارش از جنس دله
برای با من بودنت
با عشق گرمت میکنم
بی من بلرزه بدنت

تنها کنار تو امو
تنها کنارمن بمون
دستامو چترت میکنم
یه ریز بباره اسمون

توی همین زندونه عشق
میپیچه فریاده دلم
خودت میخونی از چشام
هرچیو که میخوام بگم

اینقد سکوت کردی که من
میخوام سرت داد بزنم
برای ازاد بودنت
درارو از جا بکنم

 

تنها کنار تو امو
تنها کنارمن بمون
دستامو چترت میکنم
یه ریز بباره اسمون

علیرضا کرانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: