کافه ی خلوت

کافه خلوت

#####

تو چرا تنها نشستی
توی این کافه ی خلوت
انقد(ر) سرد هوا که
یخ شده فنجون قهوه ت
.
به خودم میگم که شاید
نکنه همش توو خوابم
هنوزم گوشه این میز
یادِ اون میده عذابــم
.
خیلی ناراحتم امــا
کاش که حالمو میدیدی
تکیه کردم به کسی که
تو اونو ازم بریدی
.
بوی قهوه های تلخش
نفسامو تازه کــــرده
من هنوزم فکـــر اونم
که چه روزی بر میگرده
.

#داریوش_شریفی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

391
۲
۱