هفت ابان

کوروش

هر كسي را نام ديگر سرخوش است. بي خبر از نام شاهش كوروش است

 

نام کوروش نام دنیای دل است.
دل اسیر این شه خوش منزل است.

همچو او بینای آگاهی که دید.
کین چنین ماهی کجا گردد پدید.

عادل برنای خوشروی جوان.
شاه بی همتای سلطان شهان.

یکه تاز عرصه ی مردانگی.
مرد مردانه سر آزادگی.

عاشق ایران و خاک آریا.
خوش نسیمی از تبار کبریا.

هر کسی را نام دیگر سرخوش است.
بی خبر از نام شاهش کوروش است

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109347کپی شد!
285