رکب زدی

رکب زدی

رفتی و گفتی خوش گذشت
بازیچه بودم مگه نه
ما هر دوتامون باختیم
خواستِ تو این بود من که نه

تو کسی که دوسِت داشتو
من کسی که دوس داشتمو
من تو قمار عشق تو
قلبمو جا گذاشتمو

نه دیگه این دل واسه من
دل که نمیشه بعد تو
ساده بودم رکب زدی
چی بودش آخه درد تو

شاید یکی از این روزا
فاصله قاتلم بشه
رسم کجاست این که بیاد
عاشق کنه دل زده شه

معلومه حالم خوب نیس
وقتی ازت بی خبرم
ساده گذشتی از دلم
من که ازت نمیگذرم

سلول انفرادیه
با رفتنت اتاق من
کارت عروسی می بینم
باز میشه تازه داغ من

نه دیگه این دل واسه من
دل که نمیشه بعد تو
ساده بودم رکب زدی
چی بودش آخه درد تو

شاید یکی از این روزا
فاصله قاتلم بشه
رسم کجاست این که بیاد
عاشق کنه دل زده شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: