"شعور خاص"

هوش تو اونقدری نبود که
قدر منو فهمیده باشی
حس تو اونقدری نبود که
از فکرای منفی رها شی

صد امتحان کردی دلم رو
صد دفعه ثابت شد که مردم
تو لایق عشقم نبودی
در حق تو ظلمی نکردم

باید تموم می شد عزیزم
تلخه ولی خب چاره ای نیس
 این راه از اول اشتبا بود
حالا تویی و چشمای خیس

"عشق"ی که تو تعریف کردی
چیزی بجز داد و ستد نیس
وقتی که حسی نیست با ما
شاید "جدایی" خیلی بد نیس

هوش تو اونقدری نبود که
تو امتحان من قبول شی
گاهی "شعوری خاص"شرطه
تا وقت خوب بودن قبول شی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: