عشق دلم تو دریا

عشق دلم تو دریا ، شاد و غمم تو دریــا
نبودنت یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا
***
می گردم بی نشونـــه ، می خوامت عاشقونــــه
مثل یه ماه در آسمون ، پیر و جوون می دونه
***
تو یارِ نازنینی ، بهشتی در زمینـــــــی
اگه یروز نبینمت ، مرگِ دلم می بینی
***
عزیز دلم تو دریا ، یار خوشگلم تودریا
نبودنت یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا
***
با دردِ تو می سازم ، با مهرِ تو می نــــازم
با تو یکی شدم ولی ، بی عشق تو می بازم
***
خدایِ ما می بینـــــه ، دنیای ما همینـــــــــه
بی من اگر سفر بری ، اشک تو چشم کمینه
***
عشق دلم تو دریا ، شاد و غمم تو دریا
نبودنت یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۶/۱۰/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10916کپی شد!
643
۷