برگرد '' پاپ رپ ''

بــرگــرد

باز نشستم توو اتاقم / تک و تنھا با یک قھوه باید باور کنم رفتی / ولی خب ! باورش سخته بمیرم واسه ی قلبت / ببینم یادِ من ھستی ؟! ھنوز عکسامو می بینی ؟! / یا با اون دس توی دستی ؟!

باز نشستم توو اتاقم / تک و تنھا با یک قھوه
باید باور کنم رفتی / ولی خب ! باورش سخته
بمیرم واسه ی قلبت / ببینم یادِ من ھستی ؟!
ھنوز عکسامو می بینی ؟! / یا با اون دس توی دستی ؟!
ھنوزم واسه آھنگام / بازم لبخند رو لبھاته ؟!
ھنوزم وقتی می خندی / بازم حسش توو چشماته ؟!

رپ ( لحن ملایم )
سیگار و مشروب و طعم فراموشی _ من اینجا تنھام تو با کی ھماغوشی ؟!
فکرای سنگین و سیگار و دود و دود _ من توو خیابونام دل تو با کی بود ؟!
تصمیمای غلط دلشوره قرصِ خواب _ شبای من اینه حالا بگی بخواب

رپ ( لحن خشن )
غرورِ من واست ، مھم نبود اصن ؟ _ چرا عوض شدی ؟ بھتر بودش ازم ؟ بھتر بودش ازم ؟ بھتر بودش ازم ؟
چرا عاشق شدم ؟ این چرا ساکته؟! _حالا سیگار شده یه پای رابطه… حالا سیگار شده یه پای رابطه…

ھنوزم توی رؤیاھات / بازم من مردِ رؤیاتم ؟!
بگو شیرینِ شیرینم / ھنوزم توی دنیاتم ؟!
بازم از حال و روزِ من / تو ھرلحظه خبر داری؟
یا سردِ سردی و بازم / یکی رو زیرِ سر داری ؟!
دیدی حالم رو ؟ داغونه / بیا برگرد به این خونه
به جز این مردِ دیوونه / کیه حالِت رو میدونه ؟!
بیا برگرد به این خونه
بدونِ تو ، یه زندونه
ببین ! حالم رو داغونه
ببین حالم رو ، داغونه …

https://www.academytaraneh.com/109042کپی شد!
686