چه سخته…

چه سخته…
چه سخته وقتی هیچکی نیست نذاره تا چشات تر شه
بمونه تا سحر پیشت کمی حال تو بهتر شه
چه سخته وقتی هیچکی نیست بپرسه از چی دلگیری
کجای زندگی هستی که بی مقصد داری میری
چه سخته وقتی هیچکی نیست بیاد از دور یه وقتایی
چراغه خونه روشن شه بره یادت که تنهایی
چه سخته وقتی هیچکی نیست واسه بغضت یه اهنگ شه
همون لحظه که بیتابه برای تو دلش تنگ شه
چه سخته وقتی هیچکی نیست بذاری سر روی دوشش
تو بی طاقت بشی اونم بشه گهواره اغوشش
چه سخته وقتی هیچکی نیست بهش دل روکنه هربار
بگی امشب که توهستی میشم مجنون بی تکرار
چه سخته وقتی هیچکی نیست حواسش به دلت باشه
تمومه ارزوی اون… شبونه دیدنت باشه…
چه سخته وقتی هیچکی نیست همه درداتو برداره
ازاین حاله پریشونت بگه قلبم خبر داره

https://www.academytaraneh.com/10897کپی شد!
992
۴۰