"خلیج فارس"

خلیجی که همیشه فارس بوده
محاله حالت خفت بگیره
خیال خام مشتی ابلهه که
عرب اسمت رو از ملت بگیره

اگه قبلا غرور ما شکست و
زمانی هرچی که داشتیمو باختیم
حالا با خیل زخمایی که خوردیم
 یه مشت محکم از فولاد ساختیم

حالا نسلی می ایسته روبه روشون
که معنای هویت رو می فهمه
یه نسل با خبر از سیر تاریخ
که عمق درد ملت رو می فهمه

خلیجی که همیشه فارس بوده
زمینی که پر از خون شهیده
پیش این قوم غارت پیشه هرگز
غرور کشورو از دس نمیده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: