چشام ابری ترین هوای دنیاس

 من ازدنیای تو سهمی ندارم

نگاهت محوه پشت هاله ای دود

گلستون بود ازاول خونه ….اما

داره میسوزه تو آتیش نمرود

 

داره میسوزه قلبی که به شوق

سلام ودلبری های تو میزد

داره میمیره احساسم به مردی

که توی زندگی قیدم رو میزد

 

چشام ابری ترین هوای دنیاس

لبام دیگه ندارن شوق لبخند

کنار ضربه های تو کبوده

تنم از  رد انگشت کمربند

 

به سیب کال توو دستت نگا کن

به پاهایی که بیرون ازبهشته

توو باید رو زمین تنها بمونی

کنارت نیست حتی یک فرشته

 

توو این افسرده گی های مداوم

عجب دیوونه ای هستم کنارش

نگا کن حال این روزامو ای بخت

کم آوردم دیگه خستم کنارش

 

توو فکر تلخی آینده رفته

بادستایی که خشکه زیر چونش

ببار ای دیده بر حال زنی که

تکدی می کنه عشقو توو خونهش

 

ببار ای گریه بر آتیش مردی

که داره ذره ذره دود میشه

رفیق نیمه راه جاده ی عشق!

داره آیندمون نابود میشه

 

دوباره منقل وهیزم الم کن

بزار اصلا منم باتو هدر شم

شریکم کن توو این حال خرابت

بذار این راهو با تو همسفر شم

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: