به نام خدا... بی ادعا شروع میکنم...ممنون

جماعت مریض

اینجا برای دلکشی ؛
جایزه تقسیم میکنن/
تو شهری که آدمخوراش ؛
یک سره تعظیم میکنن …!
اینجا برای عاشقی ؛
کسی رقیبت نمیشه /
بیخودی حرص و جوش نزن ؛
هیچی نصبیت نمیشه

حالا که فهمیدی برو ؛
موندن برای تو بده /
شانسی میشه دووم آورد ؛
من که میگم صفر تا صده…!
یا که باید گرگ بشی و
به هیچکسم رحم نکنی /
یا که باید بره بشی ؛
خودت رو قربونی کنی…!

اینجا دروغ ؛ حقیقته ؛
جواب منطقی چیه …؟!/
از لاشخوری برام بگو ؛
بزن بکش ؛ کی به کیه …!
عزت و احترام کجاس ؛
تو شهری که طلاق مده /
از این جماعت مریض ؛
شاید خدا خسته شده…!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108942کپی شد!
257
۱