هنوز برام زوده….

هنوز برام ،زوده که از ،غم تو بگ،ذرم
صدام بزن تو خلوتم سر بسرم بزار
عذاب تو غذای روح خسته ی منه
تموم خاطراتمو به خاطرم بیار
دریا رو از چشام نگیر این قطره های اشک
باید یه روز اتاقمو خلیج غم کنن
دیوونه ها میخوان به زور ازم بگیرنت
بگو بیان عکسای تو اتاق وجمع کنن!!!
کی گفته که جلو چشام نباشی بهتره؟؟؟
وقتی تو رو حتی با چشم بسته میشه دید
اینجا کسی شبای سرد کنار پنجره
عکستو رو شیشه ی مه گرفته میکشید….
از چی بگم کدوم سر قصه ی زندگیم؟
چوب دوسر سوزم تو آتیش تنور عشق
خوبه برام دل بکنم ازت موافقم!!!
فکرت همه ش تو سرمه اما به زور عشق
موندم چرا نیستی ولی صدای خندتو
درست از اون اتاقی که خالیه میشنوم!!
راضیم از جنونی که شبا دچارشم…
چند ثانیه صداتو چند سالیه میشنوم…..

447
۱