مدارا

من عاشقت هستم...

من عاشقت هستم چرا این رانمیفهمی؟
من عاشقت هستم چرا مغرور و بی رحمی؟

اقرار از این بهترکه بی توساده می میرم
گفتم گره خورده به تقدیرِ تو تقدیرم؟

از زندگی ازعشق ازمن بی توبیزارم
من عاشقت هستم عزیزم،دوستت دارم

من عاشقت هستم بیا،با من مدارا کن
کمتردلم رابشکن و امروزوفردا کن

من عاشقت هستم چرایش را نمیدانم
تاآخرش هم پای این احساس می مانم

#فرخنده‌آواره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: