دَرِ هشتم

به مناسبت میلاد با سعادت علی بن موسی الرضا (ع)

تا نمای گنبدت از دور پیدا میشود
چشم هر بیننده ای غرق تماشا میشود

شدت بی تابی ام هر لحظه بالا می رود
در حریمت حس و حالم ناب و زییا می شود

مشهدت دار الشفای عاشقان بیدل است
فرصت دلدادگی اینجا مهیا می شود

من همان سردر گمم که خویش را گم کرده ام
شک ندارم پیش تو گمگشته پیدا میشود

در کنار سفره ات جمعند دارا و ندار
از نمک پروردگان در صحن غوغا میشود

این که خادم میزند بر شانه هامان نیست پر
او تلنگر میزند امّـــید احیا میشود

آب پاکی روی دستم ریخته این روزگار
آب سقاخانه ات اما مسیحا میشود

یک نظر با گوشه ی چشم تو ای صاحب نظر
ضامن صدها هزار آهوی تنها میشود

نیست دیگر ترس اوج و سختی دیوارها
قامت دیوار چین با یاد تو تا میشود

هر کسی که خادم کوی تو باشد بی گمان
بنده ی خوب خود باری تعالا می شود

یک جهان سوی تو می آیند و این اغراق نیست
چون در هشتم به روی هر کسی وا می شود

#زهره_پوربابکان

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: