غصه ها جایی باشن به موندن عادت میکنن لنگر انداختنه دل رسم و رسوم غصه ها

رسم و رسوم غصه ها

چه کنم با دل خسته تو هجوم غصه ها
دل من داره یه سهمی از تموم غصه ها

ای دلم دووم بیارتو غصه های دم به دم
که شاید تموم بشه یه روز دووم غصه ها

سخته زندگی زیر سقف غما و غصه ها
تلخه زندگی باشه رو پشت بوم غصه ها

توی تنهایی شده سهم تو توی سرنوشت
زندگی توخلوتت تو جمع شوم غصه ها

غصه ها جایی باشن به موندن عادت میکنن
لنگر انداختنه دل رسم و رسوم غصه ها

انگاری خونه ی غم یه عمریه شخص منه
یه جایی واسه حضور برا عموم غصه ها

کاش تو زندگیها هیچ زمانی غصه ای نبود
ای خدا بهم بگو چیه لزوم غصه ها

https://www.academytaraneh.com/108474کپی شد!
09187620797
598