چرا دل دل می کنی؟

چرا دل دل می کنی؟

چرا دل دل می کنی؟

چرا دل دل می کنی؟
**
چرا دل دل می کنی؟
شک و در دل میکنی
دل من پیش تویه
تواونو ول میکنی
**
اسب دل رام تویه
رام دستان تویه
نزار که رم بکنه
رم به جنگل بکنه
**
دل من پیش تویه
پیش دستان تویه
بگیرش تا نرفته
تا پیشمون نگشته
**
دل من پیش تویه
دل من مال تویه
تواون ول میکنی
وقتی محتاج تویه
**
دل من پرسه زنان پیش تویه
دل من خواهش کنان پی تویه
دل من در طلب ه دل تویه
دل طلب چشم تویه
**
اسب دل رام شده پیش تویه
دل من خام شده پیش تویه
دست من در طلب – دست تویه
لب من در طلب – لب تویه
**
ا فسار اسب دل رهاکن
افسار شک و ترید جدا کن
شک رو از خودت دور و رها کن
افسار اسب تقدیر رها کن
**

موج شک رها بکن
دل تو- رها بکن
اسب شک رها بکن
دلت با خدا بکن
**
دل تو – به دل بده
دل تو به من بده
دل به خدا بده
دلت به دریا بده
**
نزار این دلم بره
نزار این دل بمیره
نزار دل دل بزنزه
نزار دل پر بزنه
**
دلت هرچی که مگه – همون بکن
دلت هرچی که میخود – همون بکن
دلت هرچی گه می خواد – همون بخواه
دلت هرکی رو میخواد همون بخواه
**
دل من رها نکن
با دلم جفا نکن
دل خود به بند نکش
با خودت جفا نکن
**

هزار و یک ترانه
دفتر دهم ( کلاسپیدها)
نام ترانه: چرا دل دل می کنی؟
حسن بذرگری(آیین نیشابوری)
توضیحات: سرایش۹۶/۵/۱۲- بداهه- تقدیمی- با یادی از شعر/ تک سوار/ اثر بانو اله نصیری زاده ( وفا ) شعر ناب ۹۶/۵/۱۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند