چوب عشق

چوب عشق

تو که از قدیمِ مَنو خاطِرم یه عمره رویِ دیوارا خَط زدی مگه من گناهم چی بود اون روزا که با چوب عشقت منو حَد زَدی!

تو که میبینی این روزام اَبریه
شاید اون قدیما شکسته دِلم
شاید بغضِ بارون به چِشمام بیاد
بزار از غَم و تنهایی خسته شَم

از جاده های کنارِ دِلت
یکی رَد شدو تو به رُوش خندیدی
اگه اون کنارِ تو امروز نبود
میتونستی از عشقِ من بَد بگی

توی خستگی های امروزِ مَن
هنوزم تو و اون کنارِ هَمین
تو که قلب من رو شکستی یه روز
بزار سر بزارم به رویِ زمین!

میخوام خسته شَم از دلِ دیونت
ولی انگاری تو به من وَصل شدی
از اینجا و هر جا که من رَد شدم
رویِ حس و حالم تو هم سیل شدی

هنوزم همون عطری که میزدی
بوی تند اون هست رویِ پیرهنم
میخوام فکر کنم تو کنارِ منی
اگه تو نباشی کویرِ تَنم

تو که از قدیمِ مَنو خاطِرم
یه عمره رویِ دیوارا خَط زدی
مگه من گناهم چی بود اون روزا
که با چوب عشقت منو حَد زَدی!

از جاده های کنار دلت
یکی رد شدو تو به روش خندیدی
اگه اون کناره تو امروز نبود
میتونستی از عشق من بد بگی

تویِ خستگیای امروز من
هنوزم تو و اون کنارِ همین
تو که قلب من رو شکستی یه روز
بزار سر بزارم به رویِ زمین!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: