عکس

ببین من چجوری شدم توی عکس یکی عکس گرفت از من در به در

ببین من چجوری شُدم تویِ عکس
یکی عکس گرفت از منِ دَر بِه دَر
ولی تو نباشی کنارم ببین
نکن دوریمون رو با من سَر به سَر!

مثِ برگای پاییزی رو زمین
کنارِ دلم! اما نیستی پیشَم
سکوتِ شبُ بِشکَنُ حرف بِزن
نزار زیر بارِ خودم خَم بِشم!

غَم رفتنت هر نفس با منِ
بزار دست بزارم به رویِ سَرت!
میخوام فکر کُنم تو کنار منی
لباس دلم رو کُنم تو تَنِت

میخوام یه کمی از خودم من بگم
میدونم شنیدن برات سخت شُده
اگه روبروی نگاهت مَنم
تمام تَنم از نگات لَخت شده!

میدونی میترسم از این تاریکی
خودتو رها کن تویِ آغوشم
نزار شب سیاهیش بیشینه رو من
تویِ این مسیر، تو بِشو فانوسَم

آخه چترُ بستم برایِ دِلت
بیا بارونی شو زیر آسمون
بیا پا بکوبیم رو آبِ زمین
شاید خیس بشه روی آب حِسامون

خدا عکس گرفت از منو تو با هم
بیین نور عکسش کجاها رسید
ولی تو نباشی کنارم ببین
جای خالی تو هِجاها رسید!

ام_میم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: