دوری

این حسِ دوست داشتنتُ بزار به پایِ دوریمون

قسمت من فقط تویی
اینو خدا هم میدونه
فقط نمیدونم چرا
تقدیرمون نمیخونه

اگر هنوزم ایجاییم
برای با هم بودنه
میخوام بدونی همیشه
دوستت دارم یه عالمه

تحمل دوریه من
به من نگو که راحته
خودم اینو خوب میدونم
این آخر رفاقته

اگه هنوزم بینمون
رابطه هست تو قلبمون
این حس دوست داشتنتُ
بزار به پای دوریمون

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: