باغ بهشت

به جز تورا نسرودم به جز تورا ننوشتم
توآفرینشِ عشقی سرشته ای به سرشتم

دوچشم توچو دو دانه.دوچشم توچو دو بذرند
که درزمین دل خود.به عشقِ عشقِ توکشتم

من ازسیاهی وسایه.توهمچوآینه روشن
توسنگ مرمری ومن.زِ جنسِ آهک وخشتم

طلب زِ عشقِ توزیبا.عروسِ خوشگل دریا
جسارت است برای منی که اینهمه زشتم

تمام عمرِ خودم را تمام زندگی ام را
تمامشان به جهنم.تویی توباغ بهشتم

منی که حرف زدن هم بلد نبوده ام امشب
به لطف فکروخیالت غزل ترانه نوشتم…

#مجیدفلاحی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: