چی بود گناه من ؟

چی بود گناه من ؟

روزی که من باختم دلو به اونن چشم سیاهت .....

روزی که من باختم دلـــــــــــو به اون چشم سیاهت
می دونستم به قــــدر تموم دنیـــــــــــــا می خوامت
آره شدم عاشــــــــــق لبخنــــــــــــــــدهای مهربونت
آخ می دونستم می تونم بشـــــــــــم من همزبونت

روزی بود که از تو چشمات خوندم تو منو می خوای
از تو چشمـــــــــات خوندم هر جا برم تو با من میای
آره دیدم از تو چشمــــــــات عشقی که به من داری
خونـــــــــــدم که اگه من پیشت باشم تو با من یاری

اما حالا میگــــی دیگه به من حســـــــــــــــی نداری
میگــــی که باید دیگه اسمــــــــــــی از من تو نیاری
بگو آخـــه چی بود گنــــــــــــــــاه من که داری میری
نه نه نه نه نــــــــــــــرو تو ، نـــگو از من دیگه سیری

https://www.academytaraneh.com/107936کپی شد!
670
۱

  • مینا مهدی هداوند سلام در مورد کارتون وزنش افت و خیز داره و کلمه چشمات تکرارش زیاد از حد بود. و همین طور واژه ی من درون مایه هم نداشت یه بار دیگه روش تجدید نظر کنید موفق باشید