اشتباه خاص

تو یه اشتباه خاصی که ب من عشقو نشون داد وقتی فهمید که میخوامش یهو فکر رفتن افتاد

تو یه اشتباه خاصی
که به من عشقو نشون داد
وقتی فهمید که میخوامش
یهو فکر رفتن افتاد

تو یه اشتباه خاصی
که منو از نفس انداخت
وقتی فهمید که میخوامش
دلشو به سرنوشت باخت

منو عاشق کردی اما
بین ما خاطره ای نیس
همه چی مثل کویره
دیگه هیچ منظره ای نیس

عشق همون شایعه ای بود
که تو انداختی به جونم
حالا رفتی و نگا کن
عمت افتاده به جونم

نو از اول اشتباهی
پا گذاشتی توی قلبم
فکر نمیکردم یروزی
با نبود تو بجنگم

فکر نمیکردم نمونی
وقتی که این عشقو خواستی
اشتباه بود طرز فکرم
تویه اشتباه خاضی

منو عاشق کردی اما
بین ما خاطره ای نیس
همه چی مثل کویره
دیگه هیچ منظره ای نیس

عشق همون شایعه ای بود
که تو انداختی به جونم
حالا رفتی و نگا کن
عمت افتاده به جونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/107888کپی شد!
1109