"روز وداع آخر"

مثل روال سابقش
این خونه بی من روشنه
روح پرآشوبم داره
ساز جدایی می زنه

لبخندتون پاینده و
شادی همیشه برقرار
پاییزبا من میره و
سهم شما میشه بهار

روز وداع آخرو
وقت وصیت کردنه
تو عمق چشم این شبا
مرگه که چشمک می زنه

میرم که با من نحسی هم
از زندگی هاتون بره
تا عمر دارم ظاهرن
این دور باطل دایره

از بر کنید این شعرمو
که آخرین شعر منه
مثل روال سابقش
این خونه بی من روشنه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: