منو به خود وانگذار

منو به خود وانگذار

منو به خود وانگذار
**
منو به خود وانگذار
تنهایم – تنها نگذار
دست منو رها نکن
منو اینجا جا نگذار
**
منو رها یه خود نکن
منو اسیر باد نکن
در کوچه هایه بی کسی
تنها و بی کس م نکن
**
جز تو کسی من ندارم
کسی به عالم ندارم
جز تومن یاری ندارم
سایه ای بر سر ندارم
**
منو به حال خود نذار
منو باغم تنها نذار
منو با اشک تنها نذار
منو بی کس این جا نذار
**
من بی کس و تنهایم
من بی کس غم هایم
من بی تو چه تنهایم
من بی تو تنهایم هایم
**

هزار و یک ترانه
دفتر دهم ( کلاسپیدها)
نام ترانه: منو به خود وانگذار
توضیحات: سرایش۹۶/۲/۲۵- دوشنبه- بداهه- ناتمام- ساعت۷/۳۰- اد-

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی حسن بذرگری(آیین)

حسن بذرگری هستم با تخلص ادبی (آیین) عاشق ادبیات و به ویژه ادبیات فارسی و ترانه یرایی - خودم را شاعر و ترانه سرا نمی دونم همانطور که خیلی ها رو شاعر نمی دونم- بگذریم چرا- تاریخ قضاوت خواهد کرد که شعر و ترانه هایی کی موندگار خواهد شد این هم ایمیل و همراه بنده برای دوستانی که دوست دارند پیام بذارند و یا با اینجانب تماس داشته باشند