ای خدا یعنی کجه بی

وای،اومدم زیر درخت بید

هیچ نشون از تو نبید

گهدم اخی خدا

گلم که بی وفا نبید

ای خدا یعنی کجه بی    ای خدا کجه منده بی

خواسم بیام زیر درخت بید

دیدم ره شلوغ وای بید

ترسیدم ایر یکی، دو تا مون ببینه زیر درخت بید

والا دلم پهلی تو بید

اویده بی زیر درخت بید

ای خدا یعنی کجه بی    وای خدا،کجه منده بی

تهنا مندم زیر درخت بید

از تو هیچ خبر نبی

ترسیدم وای نکنه

ابروش ره کاکاش فهمید

ای خدا یعنی کجه بی   وای خدا کجه منده بی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • سلام اول لطفا اسم وفامیلتونو درست بفرمایید در پروفایلتون بدونیم این کار زیبا از کیه دوم اینکه لهجه ی کجاس؟ میدونین که در سایت با اسم جعلی و هویت ناقص کار قابل انتشار نیست چون معلوم نیست که کار از خود نفری باشه که هویتش ناقص هست چون شما تازه به سایت اومدین و قاعده و قانون سایت رو نمیدونین استثنائا چون کارهم خوب بود ودر ژانر فولکلور بود بروزرسانی شد امیدوارم سایر کارها بانام و هویت رسمی تون ثبت بشه موفق باشید لایک