جهان من

جهانی و که میبینم
پر از رنج و پر از درده
با این حالی که ما داریم
جهانم با خودش قهره
خلاصه حاله این روزام
توی یک کامه سیگاره
یه حسی دارم این روزا
ازش دلتنگی میباره
جهانی و که میبینم
پر از آشوب پر از خواهش
یه بغضی دارن این مردم
فقط کشتن شده راهش
جهانم پر شده از درد
جهانم پر شده از غم
خلاصه حال این روزاش
یه کابوسی شده مبهم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10728کپی شد!
1023
۱۱