دنیای من

تو دنیای منی امــّا
یکی دنیامو چسبیده
یکی که بودنش هرشب
بهم حس بدی میده
چطور آروم بشم وقتی
هنوزم یادمه قولات
میخوام برگردی اما حیف
یکی دیگه شده دنیات
دلم خوش بود تورو دارم
نگفتی که تو هم میری
چقد حس بدی دارم
که فهمیدم ازم سیری
بدونِ عشق و انگیزه…
بگو چی میشه تقدیرم
یه جوری خسته م از دنیا
که خیلی زود میمیرم…
موهای لختتو جز من
کی شونه میزنه حالا
چقد سخته بدون تو
تحمل کردنِ دنیا
با فکر رفتنت هرشب
دارم دق میکنم ساده
خدا لعنت کنه اونو
که پیش عشقم ایستاده
منو له کردی و رفتی
غرورم اینو فهمیده
تو دنیای منی اما
یکی دنیامو چسبیده

#زهراخلیلی

https://www.academytaraneh.com/107250کپی شد!
499
۱