مادر

اگه یک روز نباشی تو
دلم از غصّه می میره
خدا میدونه تنهایی
هوای خونه می گیره

نرو.. تنهام نذار مادر
شبیه کودکی خسته م
تموم آرزوهامو
دخیل اون دعات بستم

همیشه عطر یک بوسه
میپیچه روی پیشونیم
میدونی قیمتش چنده
ولی میدیش به ارزونیم

همه میگن که زیر پات
بهشت جاودان باشه
بگیر دستای سردم رو
همیشه در امان باشه

چرا بازم چشات خیسه
هنوز دلواپسی مادر
به پای این محبت هات
نمیرسه کسی مااااادر
#زهره_پوربابکان

https://www.academytaraneh.com/107213کپی شد!
1361
۳
۱