"قایق"


یه قایق و دریایی آروم
که توی هر موجش ترانه س
 آب و هوایی که رمانتیک
 حس زمین که عاشقانه س!

با هر نفس میره تو قلبم
آرامشی که تو نسیمه
امشب طلوع فصل عشقه
امشب غروب بی کسی مه

با خنده های تو نیازی
به چلچراغ کهکشون نیس
سهم زمین از عشق امشب
در حدفهم آسمون نیس

امشب نگاه از حرف بهتر
منظور ما رو می رسونه
آهنگ خوشبختی ما رو
دریا چقد زیبا می خونه

یه قایق و دریایی آروم
پارو رو بنداز توی دریا
امشب چه حالی داره مستی
با بوسه ها و بوی دریا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: