رد میشه آخر

تداوم داره احساسم به چشماش
دو تاچشمایه مشکیو نجیبش
دلم میخواد یه عمر پیشم بمونه
با اون کاراوو حرفای عجیبش

اما دستی رو تو دستاش می بینم
که غیر من داره اونو می گیره
داره گرمای دستاش میره اونور
ولی چشماش به سمت این مسیره

مرور خاطرات تلخ و شیرین
برای هر دو تا مون سخت دلگیره
چقد سخته ببینی که عزیزت
داره راهو با یکی دیگه میره

اونم مثل منه دیوونه میشه
از این وابستگی رد میشه آخر
پرش زخمی میشه دور از پر من
ته رفتن براش بد میشه آخر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

421
۲
۲