این درده…

من که توی نفسای گرمت
صد تا گلخونه ی مریم دارم
خیلی وقته که تو رو میشناسم
ولی بازم عشقتو کم دارم…
هنوزم لحن صدات میتونه
لرزه بندازه به دنیام هر چند
تو میتونی تو سکوتت حتی
منو ویرون کنی با یک لبخند…
بین من با همه ی دنیاکِی
سر دوست داشتن تو دعوا نیست؟
حالا گیریم ببازم امّا
بی تو دنیا بخدا دنیا نیست…
مزّه میده اگه دردی دارم
به تو و عشق تو برمیگرده
تو رو از دست بدم میمیرم
تو رو از دست بدم،این درده…..

604
۸
۵