یادگار عشق

یه پنجره به کوی دل          گذر به حال دلبـــــری

پــری نازنیـــن مــن          از هرچی گل زیباتری

***

تا وقتی مجـنون تـوام       فقط می خوام از تو بگم

نه وقتی مـجنون تـوام       تا آخر عمر عزیزم

میخوام که دنیا بـدونـه       عزیزتر از تو ندارم

تا لحظه های بی کسی       سر روی شونش بذارم

***

می خوام چشای ماهتون         ستاره شبام باشن

گرد و غبار راهــــــتون         سرمۀ رو چشام باشن

***

عزیز همـــنفس بدون       همیشه همراه منی

تا که دعای نیمه شب        بدرقه چشات کنم

***

خاطره هر جا که بری        دلمو همرات میکنم

به حرمت حضور تــو        اشکامو پنهان میکنم

الهی خوشبخت بمونی        همیشه و بی دغدغه

بـا هـرکـی کـه لایقه و        دوسش داری یه عالمه


می خوام که از خدا برات       یک دل شاد طلب کنم

شاید که از غربت دل            بغض دلم رو وا کنم

گلایه های آخرو                  با گریه آغاز بکنم


تو میری و من میمونم            با غم دنیا، میدونم

نمیدونـم تـا کـی میشـه            به انتظارت بمونم

***

آهـای بنفشـــۀ سپیـــد…         کی بود که قلبمو خرید؟

کـی بـود صـدای قلبـمـو         از تو ترانه هام شنید؟

پس چرا وقتی که خرید          دیگه اونو قابل ندید!!!

وقتی کـه از غربـت دل         نبض ترانه هام تکید…

***

حالا میخوام ساز بکنم        ناله با آواز بکنم

میـخـوام کـه بـا ســوز       صدام دل تو رو آب بکنم


میخوام اهالی شــبو          براشون از تو بخونم

اگه بگی من دیوونم          شعر چشاتو می خونم


خواستم که گریه نکنم         دل تو رو تنگ نکنم

ولـی دلـم تنـگه عـزیز        تا کی تحمل بکنم؟


اگرچه من دورم ز تــو        نمی رسم هیچوقت به تو

اما دلم که پیش توست،…     منتظر نگاه توست…

مراقبش بـاش عـزیـزم        جون تو و جون دلم

***

گرچه دلم تنگه برات        می خوام وداع کنم باهات

شاید کـه راحتـم کـنی        از دست بیقراریات

***

آه ای صدای رگ به رگ       حنجرۀ خورده ترک

شــبـنـم اشــک بـیــقـــرار       شونۀ لرزون به دیوار

تــــرانـه هـای پـریـشــون        طرح نگار بی نشون

صداقت صاف و یه رنگ        بهانه های رنگ به رنگ

ای یـادگــــار عـشــق مـن        دوست دارم سینۀ تنگ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1068کپی شد!
1006
۷