رویا

میخوام موهاتُ رویایی ببافم
شبایی که تو غرق خواب میشی
دلم رو خوش کنم با خاطراتت
تو آغوشم که تو کمیاب میشی

میخوام دنیا رو دنبالت بگردم
دلم که واسه ی تو تنگ میشه
دارم وابسته میشم به نفسهات
داره عشقت برام فرهنگ میشه

تحمل کردن فردای بی تو
تصور کردنش هم خیلی سخته
شدم محتاج گرمای وجودت
شدی رویام و عشقم خیلی وقته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

496
۱