بُــــروز

photo_2016-12-01_20-50-16

یه روزی آخرش منو / به خاک میزنه غرور
میشه ببینمت ولی …/ به سختی از یه جای دور

اینکه همش به جای تو / جوابِ رد بده دلم
اینکه بگه…نمیشه،نه! / نذاره حسمو بگم

یعنی یه برزخی که من / تا تهِ دنیا دارمت
بروز میدمت ولی…/ وقتی دیگه ندارمت

نمیشه حالمو بگم / یه دردِ بی صدا شدی
بریده بودم از همه / تو با من آشنا شدی

اینکه ازت رد بشم و …/ غرورِ من فدا نشه
اینکه بهت نمیرسم / اگــه ازم جــدا نشه …

یعنی یه برزخی که من / تا تهِ دنیا دارمت
بروز میدمت ولی…/ وقتی دیگه ندارمت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106647کپی شد!
707
۲
۲