آغوش

دارم در حد آغوشم تورو اندازه می گیرم
میخوام باور کنم امروز ، توی آغوش تو میرم

دارم سرمای دنیارو ، توی چشمام می بینم
تقاص چی رو من میدم ، که یک عمریه غمگینم

درو وا می کنم اما ، یه دیوار روبروم چیدن
تمام شهر از حالم ، از این دیوونه ترسیدن

خودت درگیر من میشی ، خودت دستامو می بازی
منم دنیاتو می سازم ، تو هم دردامو می سازی

تنم درگیر درداته ، تمام فکرمو بردی
تو چی پیش خدا داری که راحت حقمو خوردی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106350کپی شد!
471