ترانه بی اندازه زیبایی

تو از کوچه که رد میشی
هوات تو خونه پر میشه
دیگه دسه خودم نیستو
دلم دیوونه تر میشه

تا چشمایه تو راهی نیس
باید رد شم از این دیوار
تمومه لحظه های من
پر از عطر تو ان انگار

تو بی اندازه زیبایی
همین دنیایه آزاره
تو معراج تماشایی
چه آغوشی تنت داره

تو اقیانوس احساسم
تو رو آغوش می گیرم
از این احساس من رد شی
بدون آروم می میرم

تو اینجایی درست اینجا
همین جایی که قلبم نیس
به غیر از قلب تو اینجا
برای هیچ کسی …. جانیس

تو بی اندازه زیبایی
همین دنیایه آزاره
تو معراج تماشایی
چه آغوشی تنت داره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106348کپی شد!
624
۱