"عشق نابالغ"

index
روی قله چقدر خوشبختم
روی قله چقدر من تنهام
جشن پیروزی منه امروز
جشن پیروزی من و اشکام

زندگی واسه من مبارزه بود
عمر من وقف یه هدف می شد
عشق نابالغ من و تو ولی
پای ترسای تو تلف می شد

طاقتت کم آورد و من رفتم
اشک ریختم نیومدی با من
صبر کردی بزرگتر بشه این
غده ی شوم فاصله ت تا من

من نگاهم به قله های بلند
تو نگاهت به صخره و دره
پاسخ خواهشای من چی بود؟
واژه هایی به تیزی اره

اره هایی که ریشه ی ذهنم
زخمشونو نمی بره از یاد
تو پناه همیشگیت بغضه
سنگر من رساترین فریاد

روی قله چقدر خوشبختم
روی قله چقدر من تنهام
جشن پیروزی منه امروز
جشن پیروزی من و اشکام

https://www.academytaraneh.com/106277کپی شد!
448
۶
۲