مثه مجسمه

سخته سکوتتو / آسون بگیرمو
یه جمله کافیه / تا جون بگیرمو

یه دنیا حرفمو / زل میزنم به تو
اما نمیتونم/ بهت بگم برو

از من بریدیو / نفهمیدی چقد / دلواپست شدم
چشمام به در سفید / شدو از اون به بعد / کز کردم توو خودم!
حالا که اومدی/ اونقدرا دیر نیس / به من نفس بده
درگیر مردنم! / اما به کی بگم / حقمو پس بده!

حقم نبودیو / از دست دادمت
حق منم نبود / از دست دادنت!

با من حرف بزن / این حالو روزمه
بی روحو ساکتم / مثه مجسمه.

https://www.academytaraneh.com/105844کپی شد!
415
۱

  • sajjadfarhadi حقم نبودیو / از دست دادمت حق منم نبود / از دست دادنت! با من حرف بزن / این حالو روزمه بی روحو ساکتم / مثه مجسمه خیلی زیباست